Jan Kokweg 60    |    9641 KT VEENDAM    |     0598 - 72 42 02

CERTIFICATEN

Vegter Waterbouw staat garant voor kwaliteit en hecht veel waarde aan veiligheid en duurzaamheid. Hiervoor beschikken wij over diverse certificaten. Daarnaast dragen we graag bij aan het stimuleren van jongeren in hun opleidingstraject. 

NEN-EN-ISO 9001:2015

inzake het aannemen, uitvoeren en ontwerpen van waterbouwkundige werken

(geldig tot 23-1-2026)

VCA** 2017/ 6.0

inzake uitvoering van waterbouwkundige werken

( geldig tot 24-1-2026)

CO2-Prestatieladder/ niveau 3

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2. 

( geldig tot 27-3-2024). Onze gegevens zijn verder te vinden op de website van de SKAO via onderstaande link;

https://www.skao.nl/certificaathouders/Vegter_Waterbouw_BV

 

Archief
CO2 initiatieven 2024
Footprint & projecten 2023
Beleidsverklaring
Dominantie analyse 2023
Energiebeoordeling 2023
Ketenanalyse Beton 2023

Lid van Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4500 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, werken, leren, recreëren, reizen, handel en vervoer mogelijk.