Ommelanderwijk 150    |    9644 TP VEENDAM    |     0598 62 30 81

CERTIFICATEN

Vegter Waterbouw staat garant voor kwaliteit en hecht veel waarde aan veiligheid en duurzaamheid. Hiervoor beschikken wij over diverse certificaten. Daarnaast dragen we graag bij aan het stimuleren van jongeren in hun opleidingstraject. 

NEN-EN-ISO 9001:2015

inzake het aannemen, uitvoeren en ontwerpen van waterbouwkundige werken

(geldig tot 24-1-2020)

VCA** 2008/ 5.1.

inzake uitvoering van waterbouwkundige werken

( geldig tot 24-1-2020)

SKH-FSC®-certificaat: SKH-COC-000226

Het SKH-FSC®-certificaat houdt in dat het FSC® hout afkomstig is uit bos dat onafhankelijk is beoordeeld als een goed beheerd

bos volgens normen voor milieu (duurzaam), sociale omstandigheden en economie

( geldig tot 1-2-2022).

 

CO2-Prestatieladder/ niveau 3

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2. 

( geldig tot 27-3-2021)

 

Beleidsverklaring
Footprint-2017
Energiebeoordeling 2017
CO2-Initiatieven&participatie
Footprint-2018
Energiebeoordeling 2018
Footprint-2018 (1e halfjaar)
Voortgang CO2-reductieplan2018
Footprint-2019 ( 1e halfjaar)

Erkend Leerbedrijf Fundeon

Wij zijn door Fundeon erkend als leerbedrijf. Fundeon is een kennis-en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Dat betekent dat wij leerlingen kunnen opleiden op MBO-niveau.

Lid van Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4500 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, werken, leren, recreëren, reizen, handel en vervoer mogelijk.